Celebrating Zionism!

Beste volgelingen van Jezus, vrienden van Israël en voorbidders voor jullie landen en Israël, in Nederland,
 
Sommigen van jullie zullen over de Pan-Europa Gebedsconferentie, die eind deze maand in Basel gehouden zal worden, gehoord hebben. Anderen nog niet. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om alle nederlandse vrienden binnen het GPC netwerk aan te moedigen om in gebed te brengen of u deel zou moeten uitmaken van de nederlandse gebedsdelegatie voor deze conferentie.  Ik voel dat de Here het belangrijk vindt dat Nederland vertegenwoordigd is tijdens deze significante conferentie, die op een cruciaal tijdstip plaatsvindt: Om met andere europese voorbidders te bidden voor Israël. Om voor jullie land en regering te bidden. Om het Zionisme te vieren in een tijd dat in Europa het anti-Zionisme sterk aan het toenemen is.
 
Moge de Here u zegenen en leiden in uw overwegingen.
 
In HEM,
Harald Eckert