By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

Miksi GPC – maailmanlaajuinen kutsu rukoukseen ?

Pidä huolta oman kansakuntasi hyvinvoinnista

Sillä Jumala rakasti maailmaa niin paljon … että Hän kutsui ja loi juutalaiskansan!

Kansakuntien historian alku ja loppu on osoitusta Jumalan rakkaudesta.

Jumala rakastaa kansakuntia. Jumala rakastaa kansakuntaasi. Hän tahtoo siunata, sovittaa ja tuoda jokaisen kansakunnan sen alkuperäiseen kutsumukseen ja tehtävään saattamalla niiden erityislahjat ja kollektiivisen ainutlaatuisuuden maailmanlaajuiseen kansakuntien yhteiskonserttiin.

Maailman kaikkien kansakuntien joukosta Jumala on kutsunut Israelin, eli Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläiset hyvin ainutlaatuiseen rooliin: siunaamaan maailman kaikkia kansoja! 1. Moos. 12

GPC:n näky on juurtunut syvästi Jumalan valtaisan rakkauden ymmärtämiseen jokaista kansakuntaa kohtaan; ja sen ymmärtämiseen, miten juutalaiskansa on asetettu Jumalan työkaluksi siunausten virtaamiseksi jokaiselle kansanryhmälle.

Sillä Jumala rakasti maailmaa niin paljon... että Hän tarjosi kansakunnille luotilangan: Israelin!

Juutalaiskansan ainutlaatuisen roolin hyväksyminen suhteessa maailman kansoihin merkitsee Hänen täysivaltaisuutensa hyväksymistä; Hänen, joka ilmaisee itsensä Israelin Jumalana.

Israelin ainutlaatuisen kutsun tunnustamisen kiistäminen merkitsee kapinointia Jumalaa vastaan.

Israelista ja juutalaiskansasta tulee siten kompastuskivi jokaiselle kansakunnallemme. Tapa, jolla kansakuntamme on kohdellut ja kohtelee vastaisuudessa Israelia ja juutalaisia, on keskeinen tekijä ratkaisulaaksossa (Jooel 3).

GPC:n näky on muotoutunut luotilankaa koskevasta ymmärryksestä; siitä, mikä on juutalaisten rooli Herran käsissä Hänen tutkistellessaan kansakuntien vaellusta.

Sillä Jumala rakasti maailmaa niin paljon... että Hän kutsuu rukoilevaa seurakuntaa nousemaan esiin!

GPC uskoo esirukoilijoiden roolin olevan ratkaisevan tärkeä tällaisina aikoina: aikana, jolloin Herra on selvästi valmistelemassa Israelia, seurakuntaa ja kansakuntia Hänen paluuseensa. 

Tallaisena aikana rukoileva seurakunta on todella kutsuttu toimittamaan papillista tehtävää Israelia ja kansakuntia kohtaan muistuttamalla niitä rakkaudesta, ikiaikaisesta myötätunnosta ja Jumalan lunastuspyrkimyksistä. Rukoileva seurakunta on kutsuttu myös toteuttamaan sen profeetallista valtuutusta muistuttamalla kansakuntia niiden tekemien valintojen jälkivaikutuksista. Niiden valinnoilla on vääjäämättömät seuraamukset ratkaisulaaksossa.

Herra kutsuu rukoilevaa joukkoa nousemaan esiin ja saamaan aikaan muutoksen kansakuntien kohtaloihin.  Kääntyessään omilta teiltään kansakunnista tulee siunaus Jumalan valitulle kansalle. 

GPC -aloite merkitsee tämän kansakuntien edessä olevan,  ratkaisevan tärkeän ajanjakson tunnistamista sekä kaikissa kansakunnissa toimivan rukoilevan seurakunnan roolin oivaltamista, jotta ne astuvat vaikuttamaan omaan kansakuntaansa ja sen kohtaloihin hengellisesti; jotta ne rukoillen asettautuvat Jumalan sydämen mukaiseen linjaan Israeliin ja juutalaisiin nähden.