Poznaj GPC

Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska (Rz 5:20b, Biblia Tysiąclecia)

Istnieje pewna kluczowa cecha Boga, która podkreślana jest w wielu miejscach Pisma Świętego. Tam gdzie grzech i bezdenna ludzka nieprawość wydają się tryumfować, Bóg w suwerenny sposób demonstruje potężnie swoją łaskę.

Właśnie ten aspekt Bożego charakteru wzbudza we mnie nadzieję dla narodu niemieckiego, który znajduje się w dolinie decyzji.

Dlatego też wierzę, że Bóg postanowił wzbudzić wołanie z Niemiec skierowane do narodów, aby zjednoczyły się z Bożym sercem, w którym naród żydowski zajmuje szczególne miejsce.

- Harald Eckert

Dlaczego GPC?

Wizja

Misja

Moja historia

Kontakt

Global Prayer Call

E-Mail: info@globalprayercall.org
Tel.: +49 8621 6498755

Kontakt forma


Nazwa:*
E-Mail:
Temat:
Wiadomość: